Preskočiť na obsah

Priebeh kurzu 🇸🇰

1. Absolvovať teoretický kapitánsky kurz “C“

2. Byť držiteľom obmedzeného osvedčenia rádiotelefonistu plavebnej poh. služby

3. Preukázať plavebnú prax 200 nm plavby s praktickou skúškou

Teoretická príprava prebieha blokovou formou, spravidla od piatku do nedele v príjemných štúdijných priestoroch.

Výučba je vedená vysoko kvalifikovanými odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami. K dispozícií sú vám štúdijné materiály, učebné pomôcky, občerstvenie formou nealkoholických studených a horúcich nápojov, drobné snacky na zahryznutie a ľahké obedy.

kurzy yachtskipper
kurz yachtskipper

1. Námorné právo a COLREG1972

2. Navigácia

3. Plavebná Náuka

4. Meteorológia

5. Zdravoveda

6. Angličtina

Martin, školiace priestory RENT na Kollárovej ul. 73

Zahŕňa prednášky, zapožičanie učebných pomôcok, občerstvenie a skúšky. V cene nie sú zahrnuté e-kolky v hodnote 40€.

Osvedčenie rádiotelefonistu plavebnej pohyblivej služby je povinnou súčasťou a podmienkou pre vydanie Kapitánskeho preukazu Veliteľa námorného rekreačného plavidla. Z tohto dôvodu ho organizujeme v rámci Kapitánskeho kurzu. Oprávňuje držiteľa obsluhovať námornú vysielačku.

radio operator yacht kurz

1. Elektronika a rádiotechnika

2. Rádiokomunikačná prevádzka

3. Rádiokomunikačné predpisy

Zahŕňa: prednášky, učebné texty, občerstvenie a skúšky. V cene nie sú zahrnuté e-kolky v hodnote 20€.

K vydaniu preukazu na stupeň “C” potrebujete deklarovať naplávanú plavebnú prax 200 Nm plavby vo funkcii posádky a zložiť praktickú skúšku. Potrebnú plavebnú prax je možné nadobudnúť tým, že s nami absolvujete Skiperský kurz na mori alebo ju nadobudnete individualne napríklad počas dovolenkovej plavby.

Ak ste prax získali individuálne a neabsolvovali Skiperský praktický kurz, je potrebné aby ste sa prihlásili na praktický kurz zakončený skúškou na Slovensku.

radio operator yacht
yachting kapitánske kurzy

Týždenný praktický kurz na mori Vás pripraví na úspešné zvládnutie úloh rekreačného kapitána.

Po absolvovaní tohto kurzu budete disponovať základnými kapitánskymi vedomosťami a zručnosťami. Dokážete samostatne viesť loď a riadiť posádku.

1. Naučíte sa, čo treba vykonať pri preberaní a odovzdávaní prenajímanej lode

2. Zvládnete základné úlohy kapitána a riadenie činnosti posádky

3. Veľký dôraz je kladený na manévrovanie v prístave, kotvenie a vyväzovanie na bóju

4. Osvojíte si praktické používanie rádiostanice

5. Získate potrebné znalosti z obsluhy lode a využitia navigácie

6. Zdokonalíte sa v manévroch, ktoré vám pomôžu v extrémnom počasí a v extrémnych situáciách na lodi