Preskočiť na obsah

Priebeh kurzu 🇭🇷

Po získaní preukazu boat skipper sa vám naskytujú možnosti prenajať si loď a vydať sa na more alebo zapožičať si čln v rentboate a vyraziť na výlet na spestrenie si dovolenky počas pobytu v hoteli či na súkromí.

Počas týždňa stráveného na lodi si postupne prejdeme základné časti lode, plavbu s loďou v prístave a na otvorenom mori. Oboznámime sa s vysielačkou, ozrejmíme si náuku plavby, plavebné predpisy CORLEG, význam znakov, svetiel a majákov, prácu s mapou, používanie navigačných zariadení na lodi.

Toto všetko prebehne nenásilnou formou v oddychovom režime, aby si každý počas praktických a teoretických príprav prišiel na svoje a odbúral stres z príprav na skúšku.

Zvolená trasa plavby je prispôsobená tak, aby bol priestor na praktické nácviky s loďou a v závere dňa dostatok času na vstrebanie dosiahnutých zručností a načerpanie nových síl pre teoretickú časť prípravy.

Skúšky sa uskutočňujú na kapitanáte v Šibeniku. Skúšobná komisia je vymenovaná Chorvátskou republikou prostredníctvom Ministerstva mora, dopravy a infraštruktúry. Samotná skúška prebieha v chorvátskom jazyku a slovenskom jazyku, prípadne vám bude umožnené skúšku vykonať v anglickom jazyku.

Po úspešnom absolvovaní skúšky získa absolvent preukaz, ktorý ho oprávňuje viesť plavidlo na Jadranskom mori do výtlaku 30t a maximálnej vzdialenosti plavby od pobrežia 12 námorných míľ.

Nový vystavený preukaz si je možné vyzdvihnúť nasledujúci deň na kapitanáte, kde bola skúška vykonaná.

Ak vám termín plavby nevyhovuje, prípadne máte záujem o viacčlenný kurz (teambulding), prosím kontaktujte nás. Sme aj na túto možnosť pripravení.

1. Miesto v posádke a lôžko v dvojposteľovej kajute

2. Kapitánske služby – inštruktor

3. Učebné texty Praktická a teoretická príprava ku skúške

4. Záverečné upratovanie lode

5. Nafta do plachetnice

6. Kúpeľný poplatok – Turistická taxa

7. Posteľné prádlo

Parkovacie poplatky v marínach a zátokách

Poplatok za skúšku na kapitanáte v HR (cca. 130 €, platba na mieste v HR)

Doprava do Chorvátska a späť

Stravu

Cestovné poistenie

Ak máte záujem a ďalšie otázky, radi vám na ne odpovieme a poradíme, neváhajte nás kontaktovať.